Czech English German Russian
KFELY DYNAMITE BAITS  66 hodin

Datum konání: 10-13.5. 2018

Místo konání: Kfely
Počet týmů: max. 8

Časový harmonogram závodu:

10.května 2018
16-17:00 hod. – příjezd týmů, prezentace
17:00 hod. – losování lovných míst,  přesun účastníků na vylosovaná místa, příprava stanovišť

18.00 hod. Začátek závodu

13.května 2018
12:00 hod. – ukončení rybolovu a celé soutěže
13:00 hod. – vyhlášení výsledků

Startovné:

6000 Kč / dvojčlenný tým, 8000 Kč / trojčlenný tým

Ceny:

1. místo 10 000 ,- Kč + 2000,-Kč poukázka

2. místo    7000 ,-   Kč  + 2000,-Kč poukázka

3. místo 4000,-  Kč + 2000,-Kč poukázka 

4. místo 2 x víkendová povolenka

5. místo 2 x víkendová povolenka

Oceněn bude též nejtěžší kapr soutěže 1 x víkendová povolenka + 1000,-Kč poukázka

Registrace týmů:

Týmy se registrují na základě závazné přihlášky na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo mobil 603358943

Organizátor si vyhrazuje odmítnout přihlášený tým, a to i bez udání důvodů. Uzávěrka registrace je 15.února 2018.

Na základě potvrzení registrace bude soutěžním týmům zasláno číslo účtu a příslušný variabilní symbol k zaplacení startovného. Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 14 dnů od doručení čísla účtu. Pokud tak nebude učiněno, bude takovému týmu registrace zrušena. Týmu, který uhradí startovné a nebude se moci vlastního závodu účastnit, bude tato částka vrácena pouze při obsazení náhradním družstvem.

Soutěžící:

Soutěží dvojčlenné týmy, které chytají na maximálně 4 pruty. Háčky bez protihrotu, né zamáčklé. Případný třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu.

Losování:

Losování proběhne po prezentaci ve dvou kolech – nejdříve si zástupci týmů (jakýkoliv člen) vylosují pořadí, ve kterém budou následně losovat o vlastní sektory. Pokud se zástupce mužstva nedostaví včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí. Vylosované sektory si týmy mezi sebou nesmí měnit.

Lovný sektor:

Lovné sektory jsou na břehu označeny cedulí s číslem, jejich hranice určí pořadatel. Výseč vodní plochy je ohraničena přibližnou kolmicí ke krajním bodům loviště na břehu. Do lovného sektoru smí během závodu mimo soutěžících pouze rozhodčí a organizátor. Ostatní osoby pouze se souhlasem rozhodčích.

Jestliže během zdolávání ryba zajede do sousedního sektoru, může jej soutěžící zdolávat pouze se souhlasem daného týmu. Pokud se poničí nastražené montáže či jinak výrazně omezí sousední soutěžící tým, může tento neprodleně podat stížnost. Tu bude ihned řešit hlavní rozhodčí ještě před vlastním měřením zdolané ryby, která při uznání protestu nebude započítána.

Přísně se zakazuje rozdělávání otevřených ohňů.

Bodování:

Soutěžní rybou je kapr obecný o minimální délce 60 cm včetně. Do výsledků se započítávají tři nejtěžší kapři celého týmu, jejichž celková váha určuje výsledné pořadí. Při ulovení menšího počtu kaprů v týmu je pro celkové umístění důležitý součet jejich hmotnosti, ne počet.

Pokud soutěžící uloví bodovaného kapra, ihned o tom uvědomí rozhodčího daného sektoru pomocí mobilního telefonu. Ten rybu zváží, vyfotí s lovcem  a údaje zapíše do karty družstva a rozhodčího. Vše bude stvrzeno podpisy úspěšného lovce a rozhodčího.

S veškerými ulovenými rybami bude zacházeno co nejšetrněji. Po jejich případném zvážení a nafocení budou ošetřeny a co nejrychleji vráceny vodě.

Protesty:

Každý z účastníků závodu má právo podat protest hlavnímu rozhodčímu. A to písemnou formou po uhrazení kauce 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu se tato kauce nevrací.

Tým, který poruší pravidla, bude napomenut a v případě dalšího přestupku bude bez náhrady vyloučen z celé soutěže, přičemž jeho výsledky budou anulovány. Takové mužstvo poté neprodleně opustí lovný prostor.

Povinné vybaven

Pořadatel vyžaduje po každém týmu podběráky o délce ramen minimálně 70 cm, podložku pod ryby, přípravek pro ošetření ulovených ryb a sak na vážení a přechování ryb na dobu nezbytně nutnou.

Každý tým též musí mít k dispozici funkční mobilní telefon pro přivolání rozhodčího z důvodu zdokumentování bodované ryby.

Technika lovu:

Soutěžní tým smí chytat na čtyři pruty. Povolenou technikou je tzv. lov na položenou. Je zakázáno používání veškerých krmítek. Použitá smí být pouze taková montáž, u které v případě jejího utržení dojde k uvolnění použité zátěže. Montáž může obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Nahazování je možné pouze ze břehu, stejně tak zdolávání ryb.

Nástraha musí být umístěna mimo háček, povoleno pouze boilie (ne rohlíkové), pelety, plovoucí boilie a imitace nástrah (plastové boilie, pelety a partikl). Jako návnadu lze použít boilie, pelety, partikl a methodmixové směsi. Dále jsou povoleny dipy, gely, oleje, posilovače, pasty, těsta, partikly, methodmixy a PVA.

Zakrmování je povoleno pouze ze břehu, a to pomocí ruky, rakety, kobry, košíčku či lopatky. Zakrmovat je možné prakticky ihned po vylosování sektorů.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat montáž, nástrahu a návnadu včetně krmení, které mají soutěžící připraveno k lovu.


Ostatní:

Startující svou registrací a následnou účastí v samotném závodě souhlasí s uvedenými pravidly, což potvrdí svým podpisem při registraci. Organizátor soutěže si v případě nutnosti vyhrazuje právo upravit daná pravidla, o čemž by případně neprodleně informoval soutěžící.

Po celou dobu závodů platí přísný zákaz poškozování pobřežního porostu a zakládání otevřených ohňů (povoleno používání nadzemních vařičů).

Soutěžícím bude předán lovný sektor uklizený a na konci závodů bude opětovně přebírán v původním čistém stavu. Organizátor požaduje dodržování pořádku.

Za úplatu lze zajistit pivo a občerstvení.

V případě neodvratitelné a nepředvídatelné překážky (tzv. „vyšší moc“ - extrémní počasí atd.) si pořadatel vyhrazuje právo celou soutěž zrušit bez náhrady. V takovém případě by o celkovém pořadí a rozdělení cen rozhodlo losování za účasti hlavního rozhodčího, dle možností i zástupců týmů. Losování bude použito i v případě, že se nepodaří chytit žádnou bodovanou rybu či nebude během závodu ze stejného důvodu řádně rozhodnuto o pořadí zaručujícím umístění a věcné ceny.

Během závodu budou pořizovány fotografie. Všichni účastnící dávají souhlas k pořizování uvedených záznamů svého osobního vyobrazení pro komerční užití bez nároku na odměnu, což potvrdí svým podpisem při registraci.

Ať to jezdí :-)

 

Z našeho rybníku

123.jpg